Våra kunder

Här presenterar vi några av våra aktuella kunder.

Några av fastigheterna på Finnslätten i Västerås

 

Facility Management

På uppdrag av Kungsleden numera Castellum så utför vi förvaltningsstöd och projektledning. I uppdraget ingår hantering av felanmälan, hyresgästmöten, projektledning, vi har även filmat och inspekterat fastigheter med våra drönare.

 

Transportplanering-road survey

Vårt samarbete med MAG Larsen Service ApS MAG Larsen Service ApS började med en enkel trafiklösning för att kunna transportera vindkraftverk från Norrköping via Mjölby, Askersund och vidare över Laxå. Vi har nu utökat vårt samarbete och utför ”road survey” planeringar, kalkyler, upphandling och projektledning över hela Sverige när det gäller breda, tunga och långa transporter. I uppdraget använder vi våra drönare för att få bra översiktsbilder över b.la. korsningar.

 

Beställarstöd och BAS- U

Beställarstöd under ombyggnad av EMC anläggning. Uppdraget har omfattat granskning av dokument inför upphandling och BAS U under genomförandet.

DELTA Development Technology AB

https://se.madebydelta.com

Besiktningstjänster och Kontrollansvarig 

Vi har besiktigat olika projekt inom Bygg och Mark och haft uppdrag som Kontrollansvarig enligt PBL

Mälarenergi AB

https://www.malarenergi.se/

Upprättande av TA planer och Drönarinspektioner

default

 

Bro – Kungsängen (fotot taget med ”Örnen” vår drönare)

 

 Bro – Kungsängen (fotot taget med ”Örnen” vår drönare)

Byggledning- samordning

På uppdrag av ICA Fastigheter AB samordnar vi bland annat delentreprenaderna av Bergs-schakt, Ledningar i mark, uppförande av Gabionmur och kontor vid nyproduktionen av nytt lager i Brunna- Kungsängen.

https://www.icafastigheter.se/

 

Byggledning – Samordning

Vi utför byggprojektledning som underkonsult till WSP Sverige AB

Det kommunala bostadsbolaget Bostads Mimer AB bygger fyra nya hus med totalt 160 välplanerade och mysiga lägenheter på Bäckby i Västerås KV. Välljärnet. Inflyttning sker i februari och juli 2019.

I det här byggprojektet har A & S Faleke AB uppdraget som underkonsult åt WSP Management.


 

 

KV. VÄLLJÄRNET, BÄCKBY

Beställarstöd och Kontrollansvarig 

Uppdragen för Rocklunda Fastigheter består av Kontrollansvar enligt PBL, upprättande förfrågningsunderlag, gränsdragningslistor, drönar inspektion med IR kamera, samt fotografering med drönare.

 

 

Hyresgäststöd- och rådgivning

Vi har en rådgivande roll vid flytt till deras nya lokaler. Uppdraget omfattar kontroll-mätning av ljus, ljud och granskning av leveransen i hyresgästanpassningen från fastighetsägaren

Strukton Rail AB – Strukton Rail

 

Vägarbeten- Projektledning

Samarbetet med Svevia omfattar projektledning, planering, upprättande av TA planer och tillståndsansökningar. Vi utför även inspektioner med drönare ex. trafikflöden vid vägarbetsområden och filmning/ inspektioner av broar. Vi har en samordnande roll vid bytet av järnvägsbro över E 18 genom centrala Västerås. Uppdraget omfattar TA planer, planering av vägomläggningar kontakter med ”blåljusverksamheter” och bussbolag.

 

Översiktsbild trafikprojektplanering

 

Utbildning i Facility Management

Vi har under flera år varit representant i ledningsgruppen för arbetslivet i YH-verksamheten med inriktning drift och fastighetsteknik. För några år sedan fick vi en förfrågan av YH-högskolan om vi kunde utbilda elever som läste Facility Management. Idag utbildar vi elever på Affärshögskolan i Facility Management (inom hård FM). Det har varit stimulerande att få vara med och påverka utbildningsinnehållet för dessa YH-utbildningar, samt intressant att få ta del av elevernas frågeställningar under lektionstid.

 

Leverantörsstöd- och rådgivning

I uppdraget har vi inventerat och skapat underlag för rondering av fastigheten som omfattas avtalet leverantör/fastighetsägare. Vi fungerar även som en stödjande funktion för arbetsledningen i implementeringsfasen av nytt arbetssätt.

Västmanlands Fastighetsskötsel (vfsab.se)