Våra kunder

Här presenterar vi några av våra aktuella kunder.

Några av fastigheterna på Finnslätten i Västerås

 

Facility Management

På uppdrag av Kungsleden så utför vi förvaltningsstöd och projektledning. Vi stöttar förvaltningen med allt från hyresgästmöten till projektledning.

Byggprojektledning

Vi utför byggprojektledning som underkonsult till WSP Sverige AB

Det kommunala bostadsbolaget Bostads Mimer AB bygger fyra nya hus med totalt 160 välplanerade och mysiga lägenheter på Bäckby i Västerås. Inflyttning sker i februari och juli 2019.

I det här byggprojektet har A & S Faleke AB uppdraget som underkonsult åt WSP Management.

KV. Välljärnet

WSP

 

KV. VÄLLJÄRNET, BÄCKBY

MAG Larsen Service ApS

Vårt samarbete med MAG Larsen Service ApS började med en enkel trafiklösning för att kunna transportera vindkraftverk från Norrköping via Mjölby, Askersund och vidare över Laxå. Vi har nu utökat vårt samarbete och utför planeringar, kalkyler och projektledning över hela Sverige när det gäller breda, tunga och långa transporter. Vårt senaste projekt är en Vindkraftpark väster om Sundsvall där transporterna kommer med båt till Härnösand och lastas på specialfordon som kan väga upp till 150 ton och vara 6,5 meter höga vilket kräver en hel del planering.

MAG Larsen Service ApS

Svevia AB

Samarbetet med Svevia omfattar projektledning, planering, upprättande av TA planer och tillståndsansökningar. Vi har en samordnande roll vid bytet av järnvägsbro över E 18 genom centrala Västerås. Uppdraget omfattar TA planer, planering av vägomläggningar kontakter med ”blåljusverksamheter” och bussbolag.

Svevia

Utbildning i Facility Management

Vi har under flera år varit representant i ledningsgruppen för arbetslivet i YH-verksamheten med inriktning drift och fastighetsteknik. För några år sedan fick vi en förfrågan av YH-högskolan om vi kunde utbilda elever som läste Facility Management. Idag utbildar vi  elever på Affärshögskolan i Facility Management (inom hård FM). Det har varit stimulerande att få vara med och påverka utbildningsinnehållet för dessa YH-utbildningar, samt intressant att få ta del av elevernas frågeställningar under lektionstid.

Affärshögskolan

IFMA