Fastighet

Vi erbjuder olika interimslösningar inom fastighet såsom kvalitetssäkring, arbetsledning, driva eller agera beställare i projekt.

  • Förvaltningsstöd
  • Teknisk förvaltning
  • Statusbesiktningar
  • Utredningar
  • Inventeringar