Om oss

A & S Faleke AB startade redan 1995, då som ett byggserviceföretag med syfte att förenkla för kunden. Idag är vi ett modernt tjänsteföretag med fokus på att stötta våra kunder genom management uppdrag, samordna komplexa uppdrag och utbilda inom drift och fastighetsteknik, ledarskap och coachning.

 


Stefan Faleke

Jag är utbildad projektledare med bred erfarenhet inom Bygg & Fastighet och har även en byggbakgrund. Tidigare roller som driftchef för sjukhus, drift och fastighetschef på flygplats, byggchef inom drivmedelsanläggningar, samordningsansvarig vid ombyggnationer av kommersiella fastigheter har givit mig en mycket bred kompetens inom en rad olika branscher. Min spetskompetens är projektledning.

I flertalet av mina tidigare uppdrag har jag fått förmånen att arbeta med förändringsledning och processarbete i större organisationer. Det har då varit med fokus på affärsutveckling och jag är van att arbeta med strategiska frågor. Uppdragen kan omfattat exempelvis,  kvalitetssäkring av leverantörer och upphandlingsprocesser.

Jag är certifierad kontrollansvarig enligt Plan & Bygglagen, säkerhetsprövad för arbete inom skyddsobjekt.

Min spetskompetens som projektledare har gjort att jag under senare år även fått uppdrag inom trafikplanering. Idag upprättar jag TA -planer och gör tillståndsansökningar inför vägarbeten. Jag innehar samtliga behörigheter för Arbete på Väg enligt Trafikverkets krav och Arbete på offentlig mark enligt Stockholm Stads krav.

Som projektledare har jag även uppdrag där vi förbereder vägar för att breda och tunga transporter ska kunna passera tillfälligt. I dessa uppdrag tillhandahåller jag förstudie med hjälp av drönare eller fysiskt på plats, kalkylering, projektledning/samordning.

Hos A & S Faleke AB är kund och uppdrag alltid i fokus!

 

 

 

 

Hos oss hittar du en av Sveriges absolut ”Bästa Chef”! Anne-Charlotte ”Lotta” Faleke nominerad till ”Sveriges bästa chef” 2021! 

 

 

 

 

 


Anne-Charlotte ”Lotta” Faleke

Jag har en bred kompetens inom entreprenörskap, verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, processledning, ledarskap, coachning, projektledning i både kommunal, privat och statliga organisationer.

I mina senaste uppdrag har jag haft förmånen att bygga upp en helt ny enhet (enheten för Studie-och karriärvägledning) inom barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo Kommun. Under 2019/2020 har jag även haft ett uppdraget att skapa en välfungerade modersmålsenhet.

Under min tid som konsult har jag framgångsrikt genomfört förändringslednings projekt med utgångspunkt i Lean och USK. Samt framgångsrikt genomfört coachande ledarskaps (SelfLeaders) projekt med fokus arbetsmiljö (minskad långtidssjukskrivning).

Jag är utbildad inom pedagogik, socialpsykologin, ekonomi, ledarskap, marknadsföring, kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och har en mycket god kunskap inom IT.

Örnen

Specialbyggd för inspektioner och mätningar. Jag är idag utrustad med en superzoom Zenmuse Z 30 med optisk zoom på 30x och en Zensuse X5S med Olympus objektiv 9- 18 mm. Jag kan även flyga med en kamera ovanför mig vid exempel vid inspektioner av undersidan på en bro eller kranar/ traverser.

Mitt egentliga namn är Matrice 210 RTK V2, men jag tycker det är bättre att kalla mig för Örnen.

 

 

 

 

Tarsius

Specialbyggd för att se värmeläckage. Jag är utrustad med en FLIR kamera som kan se temperaturskillnader (termografering). Jag är perfekt vid inspektioner för att se energiläckage exempel runt fönster eller ledningar men jag kan även upptäcka bränder eller försvunna personer,

Mitt riktiga namn är Mavic 2 Entreprise Dual, men jag tycker det är bättre att kalla mig för Tarsius

Våra värderingar

Tillit

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där kundens verksamhet står i fokus.

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med oss som leverantör.

Vi arbetar utifrån att goda relationer bygger starka verksamheter.

Respekt

Vi behandlar våra kunder och samarbetspartners respektfullt.

Vi arbetar aktivt med att stimulera samverkan och bygga tillitsfulla relationer.

Vi sätter kunden och dennes verksamhet i fokus.

Vi utför våra kunduppdrag med affärsnytta, effektivitet och kundnytta i fokus.

Miljö

Vi följer alltid gällande miljökrav/miljösystem, samt enskilda kunders specifika miljökrav/miljösystem.

Vi arbetar för en hållbar utveckling för kundföretagen i våra kunduppdrag och arbetar utifrån de lagar/krav som finns inom miljö.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla oss själva och det egna företag för en hållbar utveckling.

Kvalitet

Vi följer alltid våra kunders kvalitetssystem.

Vi är kvalitetsutbildade inom SIQ, ISO, Plan och bygglagen, Kontrollansvarig (behörighet K).

Kreditvärdighet