Trafik

Vi upprättar och ansöker om TA planer, schakttillstånd, ledningskontroll och utför även skyltkontroller vid ert vägarbete. Vårt fordon är utrustad med kamera, metertripp, och GPS positionering samt godkända varningsljus för arbete på väg. Självklart så innehar vi samtliga behörigheter för Arbete på Väg enligt Trafikverkets krav och Arbete på offentlig mark enligt Stockholm Stads krav.

  • Projektledning
  • TA- Planer
  • Tillståndsansökningar
  • Skyltkontroller

Vi förbereder vägen för att breda och tunga transporter ska kunna passera tillfälligt. Allt från kalkyler, projektledning till tillfällig vägskyltning. Förstudier utförs med hjälp av drönare.

  • Projektledning
  • Kalkylering
  • Samordning